Michiyo

Pact

Description:

Michiyo
- Dressed in Red Gold Chinese Robes (5’9"), Brown Eyes, Long black hair, loose.
- An’sui
- Bomb as weapon.

Bio:

Michiyo

Tengoku no Saitai Bawyn Shirocco